Николаевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 35

 

#
Главная » 2018 » Май » 8 » Новий Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів
12:00
Новий Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів

Шановні батькі! Пропонуємо Вам для ознайомлення Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів, яке вступає в дію з 08.05.2018р.

 

Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад,

Керівникам закладів загальної середньої освіти

Про зарахування, переведення та відрахування учнів

Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції узгодили новий Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ від 16.04.2018 №367 розміщено на сайті департаменту в розділі «Загальна середня освіта/Актуально» та «Актуально» (зверху в горизонтальному меню сайта)).

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації звертає увагу на таке:

1.    Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 08.05.2018.

2.    Наказ Міністерства освіти ї науки України від 19 червня 2003 року №389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)» втратив чинність.

3.    Затверджений Порядок зарахування діє для закладів загальної середньої освіти з денною формою навчання, переведення й відрахування - для всіх.

4.    Цей Порядок не поширюється на: заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування; спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації); заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

5.    За недотримання працівниками закладу освіти положень Порядку відповідає керівник цього закладу освіти.

6.    Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто

оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти), щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року. 12.Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені Порядком, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. Крім того, заяви та документи до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви може бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

Дитина зараховується до першого класу за однією з процедур, визначених пунктами 2, 7 або 3-7 чи пунктом 8 глави 1 розділу II Порядку.

Способом конкурсного відбору дітей для зарахування до 1 класу на вільні місця визначено жеребкування

13.3 метою зарахування до 1 класу всіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності), керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти:

-    відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального;

-    внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу;

-    вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі, шляхом припинення орендних відносин).

14. Зарахування до новостворених 5 класів може відбуватися за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 розділу II Положення, у разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну

кількість місць у п'ятому (п'ятих) класі (класах) закладу освіти. У такому випадку оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше 01 червня. 15.Зарахування до 10 класу закладу освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу відповідно до пунктів 3-16 глави 4 розділу II Порядку, у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня перевищує загальну кількість вільних місць у класі (класах) закладу освіти.

16.Для    зарахування до закладу освіти III ступеня заяви подаються до 15 червня включно; зарахування відбувається, як правило, шляхом конкурсу.

17.Конкурсні    випробування до будь-якого класу здійснюються на безоплатній основі.

18.Порядок    вступу до закладу освіти та конкурсні завдання, склад конкурсних комісій, види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником. Погодження чи затвердження в управлінні/відділі освіти не здійснюється.

19.Конкурсні    випробування проводяться в усній, письмовій та/або з використанням цифрових технологій (тестування, у тому числі комп'ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо). Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

20.Розділом    III визначено механізм переведення учнів з одного закладу до іншого.

21.Розділом    IV уточнено поняття «відрахування із закладу освіти». Із закладу освіти відраховуються учні, які:

1)    здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту (тобто назва наказу не «Про випуск учнів 11 класу», а «Про відрахування учнів, які здобули повну загальну середню освіту»);

2)    зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти чи переводяться до іншого закладу освіти; вибувають на постійне місце проживання за межі України (наказ «Про відрахування Петрова Вадимо» із зазначенням підстав та причини відрахування; стосовно наказу після завершення навчання в 9 класі, то це може бути один наказ, наприклад, «Про завершення отримання учнями базової

на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, місцеві органи виконавчої влади підтримують ініціативу керівників закладів щодо відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), у тому числі інклюзивного чи спеціального; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі, шляхом припинення орендних відносин). Якщо після вжиття вичерпних заходів, ситуація не змінилася, невідкладно запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних їх батьками закладів освіти;

- організація роботи апеляційної комісії у разі надходження апеляційної скарги від учасника конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо зарахування на вільні місця в закладі освіти (термін подання апеляційної скарги - два робочі дні після оголошення результатів конкурсу; термін розгляду скарги апеляційною комісією - три робочі дні з дня її надходження після чого ухвалюється обґрунтоване рішення). Апеляційна комісія має право: залишити рішення конкурсної комісії без змін; змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників); визнати результати конкурсу недійсними. В останньому випадку місцеві органи виконавчої влади зобов'язаний організувати конкурс повторно.

Детальніше про механізми зарахування, переведення та відрахування учнів у Порядку, затвердженому наказом МОН від 16.04.2018 №367.

Враховуючи чисельні запити батьків та педпрацівників, просимо довести зміст листа до відома зацікавлених осіб.
Директор департаменту             О.О. Удовиченко

Колінко 37 94 00

Категория: Важные новости | Просмотров: 143 | Добавил: school35 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
 : 

             

               


                 

< a href="http://school35mk.at.ua/blog/"> Я маю право
Оцените мой сайт
Всего ответов: 39
я маю право
Я маю право
 : 

             

               


                 
Управління освіти Миколаївської міської ради
МОИППО
Миколаївський науково-методичний центр
Текст ссылки
наши партнёры
Сайты наших учителей
Рыбаченко Григорий Дмитриевич
Кирильчук Лариса Володимирівна
Кафедра Физического воспитания
Курчин Андрей Анатольевич
Управління освіти Миколаївської міської ради
МОИППО
Миколаївський науково-методичний центр
Текст ссылки
наши партнёры
Новое на форуме
Вот здесь много статей про заработок в интернете, SEO, SMM.
А вот это - социальная сеть для блоггеров и вебмастеров.
Также есть сайт, где можно смотреть фильмы онлайн без регистрации.
Также можете посетитьь автомобильный портал и .
популярный автомобильный блог с обзорами авто.
Уделите также внимание шаблонам для вордпресс , которые можно скачать бесплатно и на любую тематику.